Domů

 • Robert janás
  Robert janás
 • Igor Grimmich
  Igor Grimmich
 • Lukáš Orlita
  Lukáš Orlita
 • Marek SLavík
  Marek SLavík
 • Jan Spěváček
  Jan Spěváček
 • Tomáš Spevák
  Tomáš Spevák

 Prague Stuckists

je výtvarný projekt, který se soustředí na klasické výtvarné techniky, především malbu. Jde o volné sdružení nezávislých uměleckých individualit, v němž jsou rovnoměrně zastoupeni výtvarníci mladší a střední generace z Prahy a Brna. Prague Stuckists založil v roce 2004 Robert Janás jako první vícečlennou pobočku mezinárodního stuckistického hnutí v zemích bývalého východního bloku. V současnosti působí ve složení Robert Janás, Igor Grimmich, Lukáš Orlita, Marek Slavík, Jan Spěváček, Tomáš Spevák. Vazby projektu Prague Stuckists ke stuckistickému hnutí jsou dnes velmi volné a není možné je spojovat se vším, co stuckisté provádějí. Prague Stuckists hájí principy demokratičnosti a plurality ve výtvarném umění. Podporují respekt k tvorbě druhých umělců a možnost alternativních pohledů na současné výtvarné dění, bez nároků na objektivitu. Odmítají používání lživých a zavádějících informací jako prostředku propagace umělce.