Igor Grimmich

Igor Grimmich vytváří vize současných městských krajin v nichž kombinuje realismus s abstrakcí stylizovaných městských struktur. Grimmichovy obrazy v sobě mají atmosféru ilustrací vědeckofantastických knih 50. let 20. století zachycujících futuristické vize měst v roce 2000. Jsou zhmotněním minulé utopie. V novějších uměleckých dílech pojednává Grimmich městskou krajinu poněkud abstraktnějším způsobem.

Contact:

igorgrimmich@seznam.cz