Marek Slavík

Marek Slavík se převážně zaměřuje na realistickou olejomalbu. Jeho dosavadní stěžejní díla zobrazovala figury s expresivními gesty odrážející život a svět v moderní společnosti. V současné době Marek vytváří realistické malby za použití abstraktně tvarované hmoty, která odráží život a realitu v širším kontextu a nechává tak prostor pro divákovu interpretaci. Jeho primárním cílem je vytváření dokonale vyvážených obrazů, kde realita provedení protíná abstrakci tvarů, tajemno a touhu po objevení neznámého. V každém obraze tak můžeme spatřit opravdu silný příběh s dokonalým technickým zpracováním malby.

Contact:

mobile phone: +420 602 614 257
marekslavik@marekslavik.com