Tomáš Spevák

Tomáš Spevák transformuje skutečnost do filmařsky působících záběrů. Jeho malby kombinují pečlivě prokreslené obrysy s texturou působící dojmem tekoucí barvy. Tekoucí malba přidává jeho realisticky působícím obrazům pocit dynamiky a neurčitosti. Temné barvy umocňují ponuré příběhy jeho obrazů. Ty působí, jako by byly inscenovány ve filmovém ateliéru.

Contact:

+420 606 526 090
tomas.sp@seznam.cz